@PhranakornSoft

กลับมาอีกครั้งกับ Work From Home Session 4 (100%) แจ้งกำหนดการและข้อมูลประสานงานดังนี้ - วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ 09:00 น. - 17:00 น. - เปลี่ยนแปลงเบอร์ติดต่อ และอีเมล จากเหตุการณ์ Covid-1...

0 likes0 commentsLINE VOOM