WorldSurpriseTravel

WorldSurpriseTravel

@worldsurpriseFriends 2,135

Timeline

ปราสาทพีน่า ปราสาทที่ตั้งตระหง่านอย่างเด่นสง่าบนหน้าผา เหนือตัวเมืองซินตรา ตัวอาคารใช้ศิลปะการตกแต่งแบบ Romanticism ที่ได้รับความนิยมในช่วงยุคศตวรรษที่ 19 โดยในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ที่ด้านบนยังสามารถมองไปเห็นลิสบอนไกล ๆ อีกด้วย ปราสาทนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโด ...See More
See More

Location

Address
World Surprise Travel 91/1 ถนน เดโช Suriya Wong, B… See More
Location
BTS ช่องนนทรี

Business Information

Top