@worldsiamtravel

🥰เที่ยวเมืองชีชมพู " ฮาวา มาฮาล " 🩷 พระราชวังแห่งสายลม 🌫 ☀️ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล 😘เที่ยวชมประตูเมืองปาตริกา 1 ในประตูเมืองที่งดงาม😍 เก็บกระเป๋า ไปเที่ยวอินเดียกันจ้า GO go...🛩✈️ 👳‍♂️:...

0 likes0 commentsLINE VOOM