WORLD CHEMICAL LP.

WORLD CHEMICAL LP.

@worldchemFriends 635

Reward Cards

Ticket Image

Collect 20 points to get a voucher for คูปองเงินสด 100 บาท!

Shop Link QrCode

Timeline

กุ้งก้ามแดง กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟีช (Crayfish) เป็นกุ้งน้ำจืด มีถิ่นกำเนิดที่ออสเตรเลีย ขนาดโตเต็มที่ 12 นิ้ว อายุเฉลี่ย 4 ปี ในธรรมชาติ ถ้าเลี้ยงในตู้กระจก จะอยู่ได้ 2-3 ปี ในอุณภูมิ 25-28 องศา ลัษณะ - มีขนาดใหญ่ - สีเขียว สีน้ำตาล สีน้ำเงิน - ...See More
See More
Top