The CODE Color

รับวันที่ 9 เดือน 9 ด้วยตัวอย่างการใช้สีในงานประติมากรรมโลหะไทย ส่วนใหญ่จุดประสงค์ในการสร้างขึ้นจะเป็นศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป หรือระฆัง แต่เมื่อยุคสมัยผ่านไป ก็เริ่มมีการปร...

0 likes0 commentsLINE VOOM