The CODE Color

เก็บงานขอบที่เละเทะ ด้วยสี The code ✨ งานก่อสร้างที่ช่างมาติด ไม่ว่าจะเป็นกรอบอลูมิเนียม กรอบหน้าต่าง กรอบประตู หรือราวบันได เป็นรอยนิดเดียว ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ยกเซ็ต ถ้าใช้สี The code! 👉🏻 แค่ส่งรู...

0 likes0 commentsLINE VOOM