EEC Hsinchu

EEC at 124th Independence Day In celebration of 124th Independence day and migrant worker's day, ang EEC ay nakiisa at patuloy na makikiisa sa Pag-Suong sa Hamon ng Panibagong Bukas. Kung nasaan ang...

2 likes1 commentLINE VOOM