วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

@wnk5670jFriends 597

Timeline

#วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ขอแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้ได้รับ เข็มเกียรติคุณ, พุทธศาสตรบัณฑิต, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เนื่องในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษ ...See More
See More

Business Information

Top