WMC hospital

WMC hospital

@wmchospitalFriends 1,108

Timeline

ไข้หวัดใหญ่ ทุกสายพันธ์ุป้องกันได้ด้วยมาตรการ ปิด = ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม ล้าง = ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกฮอลล์เจล เลี่ยง = เลี่ยงคลุกคลีผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เลี่ยงเข้าไปในที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท หยุด = ผู้ที่มีอาการไข้หวัดใหญ่ หยุดงาน หยุดเรียน ห ...See More
See More

Location

Address
เลขที่ 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบล/อำเภอ ปากเกร็ด … See More

Business Information

Account Intro

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โรงพยาบาลให้บริการเฉพาะทางทุกสาขาในระดับพรีเมียม โดย บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทโรงพยาบาลชั้นนำ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหนึ่งใน บริษัทดีที่สุดของเอเชีย ตามการจัดอันดับของ นิตยสา…
See More
Top