ModernTech

ModernTech

@wjx1913hFriends 107

Location

Address
257/1 ถนนริมคลองสมถวิล
Location
สวนสุขภาพ สมถวิล
โรงเรียนพระกุมารสารคาม

Business Information

Hours 08.30 - 18.00
URL http://www.mdt.co.th
Phone 0621469564

Account Intro

1. ทำบริษัท รับออกแบบพัฒนาระบบออนไลน์ web, app
2. รับเขียนโปรแกนมซอฟแวร์ ทั่วไป
3. ค้าขายผ่านระบบออนไลน์
4. มีเว็บระบบรถเช่า เป็นระบบที่ให้ลูกค้าเข้ามาสมัครใช้บริการ เช่าใช้ระบบ หรือบริการที่ใช้ระบบเหมือนกัน
5. เป็นตัวแทนขาย โดยผ่านระบบ booking รถเช่…
See More
Top