ATP Innovations

📢การมีส่วนร่วมของกลุ่ม บริษัท ATP Group ในแนวทาง ความร่วมมือกับภาครัฐ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมให้มีมูลค่าและนำกลับมาใช้ใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเ...

1 like0 commentsLINE VOOM