PRET-R-PORTER

PRET-R-PORTER

@wjn8276uFriends 36

Account Intro

สวัสดีคะ บริษัท เพลท อาร์ พอร์ทเตอร์ จำกัด (PRET-R-PORTER Co.,Ltd.)
-รับดูแลชุดยูนิฟอร์มทุกรูปแบบ โดยศึกษาลักษณะการทำงานของผู้สวมใส่ ร่วมกับภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องทั้งด้านภาพลักษณ์และเอื้อต่อการทำงานของผู้สวมใส่
-ที่ปรึกษาด้านการ…
See More
Top