• 0
  • 1

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

@wisdomkingfanFriends 5,475

Timeline

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “อาสาสร้างสรรค์…สืบสานเกษตรไทย” ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ภายในงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาของแผ่นดิน ทรัพย์สินทางปัญญาอันทรงคุณค่าของ ...See More
See More

Location

Address
หมู่13 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี
Location
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

Business Information

Hours 09.00 น.
Closed on 16.00 น.
URL http://www.wisdomking.or.th
Phone 025292212-13
Top