• 0
  • 1

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

@wisdomkingfanFriends 8,300

Timeline

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “Happy life by เกษตร” วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 18.00 น. เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาไร้พรมแดน “พอเพียงจากไทยสู่สากล” เรียนรู้การทำเกษตรตามรอยพ่อ ชมนิทรรศการ วิถี Slow Life ความสุข ...See More
See More

Location

Address
หมู่13 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี
Location
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

Business Information

Hours 09.00 น.
Closed on 16.00 น.
URL http://www.wisdomking.or.th
Phone 025292212-13
Top