วิญญูชน

Friends 4,716
  • ศูนย์หนังสือกฎหมาย
  • Fri 08:30 - 17:00
  • หยุดทำการวันอาทิตย์
  • http://www.winyuchon.com
  • 10210 Bangkok Metropolis สำนักพิมพ์วิญญูชน ซ.วิภาวดีรังสิต84 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง

ข้อมูลบัญชี

เราให้มากกว่าแค่ตำรากฎหมาย กว่า 30 ปีที่ผ่านมา" สำนักพิมพ์วิญญูชน" ได้จัดพิมพ์หนังสือกฎหมายมากกว่า 1,000 ปก ประกอบด้วยพระราชบัญญัติต่างๆ , ตำรากฎหมาย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย, หนังสืออ้างอิง, หนังสือประกอบการศึกษาเพิ่มเติมฯลฯ นอกจากนี้ยังจัดพิมพ์ “ตำราครู” ซึ่งเป็นผลงานของครูกฎหมายผู้มีชื่อเสียงในอดีตอย่างสม่ำเสมอ ท่านสามารถเลือกชมและซื้อได้ที่เว็บไซต์ 1. www.winyuchon.com 2.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3.สำนักงานใหญ่ ซ.วิภาวดีรังสิต84

หนังสือใหม่

Mixed media feed

วิญญูชน
ศูนย์หนังสือกฎหมาย