วิญญูชน

Friends 6,179
  • ศูนย์หนังสือกฎหมาย
  • Tue 08:30 - 17:00
  • หยุดทำการวันอาทิตย์
  • http://www.winyuchon.com
  • 10210 Bangkok Metropolis สำนักพิมพ์วิญญูชน ซ.วิภาวดีรังสิต84 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง

ข้อมูลบัญชีmore

เราให้มากกว่าแค่ตำรากฎหมาย กว่า 30 ปีที่ผ่านมา" สำนักพิมพ์วิญญูชน" ได้จัดพิมพ์หนังสือกฎหมายมากกว่า 1,000 ปก ประกอบด้วยพระราชบัญญัติต่างๆ , ตำรากฎหมาย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย, หนังสืออ้างอิง, หนังสือประกอบการศึกษาเพิ่มเติมฯลฯ นอกจากนี้ยังจัดพิมพ์ “ตำราครู” ซึ่งเป็นผลงานของครูกฎหมายผู้มีชื่อเสียงในอดีตอย่างสม่ำเสมอ ท่านสามารถเลือกชมและซื้อได้ที่เว็บไซต์ 1. www.winyuchon.com 2.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3.สำนักงานใหญ่ ซ.วิภาวดีรังสิต84

หนังสือใหม่more

ประมวลกฎหมาย แพ่งและอาญา

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน รหัสสินค้า : 9786162699924 พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2564

กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทร์หอม รหัสสินค้า : 9786162699894 พิมพ์ครั้งที่ 3 : กุมภาพันธ์ 2564

คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจ

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รหัสสินค้า : 9786162699948 พิมพ์ครั้งที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2564

Mixed media feedmore

Country or region: Unspecified