• 0
  • 1

WI COMMERCE

@wicommerceFriends 5,096

Timeline

📣📢เรียน สมาชิกบริษัท ไว คอมเมิร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด📣📢 . บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเรื่องการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของสมาชิกจากการจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น WI WALLET ของท่าน เปลี่ยนแปลงเป็นจ่ายผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านตามปกติ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็ ...See More
See More

Location

Address
Wi Commerce Headquarter โครงการ อเวนิว รัชโยธิน อา… See More
Location
เมเจอร์รัชโยธิน
อเวนิว เมเจอร์ รัชโยธิน

Business Information

Account Intro

มิติใหม่แห่งโลกการซื้อขายออนไลน์ ที่สรรค์สร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำธุรกิจ Social Commerce ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูก และผู้ขายก็สามารถขายสินค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีต้นทุนต่ำ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย …See More
Top