ข่าวส่วนตรวจสอบ(ตส)

ข่าวส่วนตรวจสอบ(ตส)

@wht8012cFriends 1,592

Timeline

กฎกระทรวง กําหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทําลายอันเนื่องจากเป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๐ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/081/3.PDF กฎกระทรวง กําหนดค่าชดใช้ราคาสิ่งของที่ถูกทําลา ...See More
See More

มาตรการsalmonella

Location

Address
69/1 พญาไท ราชเทวี
Location
กรมปศุสัตว์
สถานี Bts พญาไท

Business Information

Hours 8.30-16.30
Closed on เสาร์-อาทิตย์
Phone 0800665115
Top