Samitivej Thonburi

ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ เป็นสิ่งสำคัญ 😊 นอกจากนี้หากทุกท่านปฏิบัติตนด้วยวิธีการง่าย ๆ เพียง 6 วิธี ... เท่านี้ก็ทำให้เรา...

5 likes0 commentsLINE VOOM