Jewelry Plastic Surgery เป็นรพ.ศัลยกรรมชั้นนำที่ถูกจัดอันดับอยู่ใน Top 5 ของประเทศเกาหลี โดยมีสาขาทั่วโลก(จีน,ญี่ปุ่น,เวียดนาม,ตุรกี,อเมริกา,ไทยและอีกหลายประเทศ) ทางรพ.ได้นำสาขาดูแลลูกค้าของทางรพ.เอง มาเปิดเพื่อดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการทำศัลยกรรม โดยตั้งอยู่ที่อโศกตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา จุดเด่นของทางจิวเวลรี่คือเรื่องความปลอดภัยและผลลัพธ์ของศัลยกรรม โดยสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยคือ ประวัติของรพ.ที่ไม่เคยมีผู้ป่วยเป็นอันตรายขั้นรุนแรงหรืออันตรายจากการรักษาแต่อย่างใด อีกทั้งจุดพิสูจน์ของผลลัพธ์ฝีมือคือทางจิวเวลรี่ พลาสติก เซอร์เจอรี่ได้รับรางวัล Best Brand Trust award 2015 สาขาการรักษาทางการแพทย์ จิวเวลรี่มีพนักงานทั้งในและนอกประเทศทั้งหมดจำนวน 131 คน รวมถึงศัลยแพทย์ 15 ท่านและวิสัญญีแพทย์ 2 ท่าน ที่จะคอยดูแลทั้งผลลัพธ์ด้านความงาม และความปลอดภัยให้แก่ท่าน 365 วัน 24 ชั่วโมง "จิวเวลรี่ขอสัญญากับลูกค้าทุกท่านว่ าเราจะดูแลทุกท่านดุจสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งของเรา" สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jewelrypsthailand.com/?page_id=14