WePOS | EGG POS

📢 ประกาศจากศบค. สำหรับร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร 📢 ศบค.มีมติให้ร้านอาหารในกรุงเทพเปิดให้ลูกค้านั่งทานอาหารที่ร้านได้ถึงเวลา 21:00 น.เท่านั้น และยังต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบ...

0 likes0 commentsLINE VOOM