wellcome-evolution

กรณีที่เคยเป็นไข้เลือดออกแล้วจะเป็นได้อีกหรือไม่ ?? ไข้เลือดออกในประเทศไทย เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ มีอยู่ 4 ชนิด หรือที่เราเรียกว่าสายพันธุ์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ RNA virus คือสายพันธุ์ (serotypes...

6 likes0 commentsLINE VOOM