wellcome-evolution

สำหรับคนที่เตรียมตัวจะไปฉีดวัคซีนนั้น เรามีคำข้อแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข 7 ข้อดังนี้ 1.) สองวันก่อนและหลังการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 2.) วันที่ฉีดควรก...

5 likes0 commentsLINE VOOM