wellcome-evolution

สำหรับคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วนั้น เราก็มีข้อคำแนะนำหลังจากฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วจากกระทรวงสาธารณสุข 4 ข้อดังนี้ 1.) สังเกตอาการข้างเคียงที่โรงพยาบาล 30 นาที ก่อนกลับบ้าน หากมีอาการผิดป...

5 likes0 commentsLINE VOOM