wellcome-evolution

แมลงสาบอยู่มานานกว่า 250 ล้านปี นอกจากจะมีหลายชนิด แมลงสาบยังถือเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ เพราะถือกำเนิดขึ้นบนโลกมานานกว่า 250 ล้านปี และมีการวิวัฒนาการสายพันธุ์ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีกา...

4 likes0 commentsLINE VOOM