Wella Water

รับตัวแทนจำหน่าย เขต กรุงเทพและปริมณฑล น้ำดื่มเวลลาแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1.น้ำบรรจุถ้วยขนาด 220 มิลลิลิตร (ml.) 2.น้ำดื่มขนาด 350 มิลลิลิตร (ml.) 3.น้ำดื่มขนาด 600 มิลลิลิตร (ml.) 4.น้ำ...

0 likes0 commentsLINE VOOM