Wella Water

ประโยชน์ของน้ำต่อร่างกาย น้ำมีความสำคัญต่อระบบการย่อยอาหาร สารอาหารต่างๆ ต้องละลายน้ำก่อนจึงจะผ่านเยื่อบุลำไส้เข้าสู่ร่างกายตามกระแสโลหิตและหลอดน้ำเหลืองได้ น้ำช่วยในการขับถ่ายสารอาหารที่ร่างกายไม่ต...

0 likes0 commentsLINE VOOM