weducation

@weducationFriends 1,309

Timeline

sticon ประกาศสำคัญ !! เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ sticon คัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 7 sticon เป็น โรงแรม JL Bankok (ซอย รามคำแหง 23) sticon ห้องประชุม Mali Room เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (มาก่อนเวลา 30 นาที) * ใส่ชุดสุภาพมาน๊าาคะน้อง ๆ sticon ขออภัยในการเปลี่ยนแปลงนี้ ขอบคุณค่ะ ...See More
See More
Top