น้ำยาล้างเครื่องจักร

น้ำยาล้างเครื่องจักร

@wdr8349eFriends 88

Timeline

เยี่ยมโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง(วู๊ดแพเลส)ซึ่งเครื่องต้องใช้น้ำมันจารบีเพื่อหล่อลื่น ทำให้เวลาทำความสะอาดต้องใช้น้ำยาล้างครามน้ำมันจารบีที่มีคุณภาพ
See More

ผลิตจำหน่ายส่ง

Location

Address
กรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังwww.chamoispee.com
Top