ม.รามคำแหง ตรัง

@wdg8949vFriends 888

Timeline

เพื่อน้อมรับลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช.. ขอเรียนเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่าน ร่วมถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงฯ ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง
See More

ม.รามคำแหง ตรัง

Location

Address
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ … See More
Location
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

Business Information

Hours เวลาเปิดทำการ จันทร์ - อาทิตย์
Closed on วันหยุดนักขัตฤกษ์
URL http://www.trang.ru.ac.th/
https://www.facebook.com/PRRUTrang/
Phone 075-501164

Account Intro

หน่วยงานด้านการศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
- นิติศาสตร์
- รัฐศาสตร์
- บริหารธุรกิจ
- สื่อสารมวลชน

ปริญญาตรีโครงการพิเศษ
- นิติศาสตร์

ปริญญาโท
- รัฐศาสตร์
- บริหารธุรกิจ

ปริญญาโทโครงการพิเศษ
- นวัต…
See More
Top