ม.รามคำแหง ตรัง

@wdg8949vFriends 1,170

Timeline

ติวฟรี ACC 1102 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง จัดติวฟรี วิชา ACC1102 หลักการบัญชี 2 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 201 อาคารศรีตรัง ลงชื่อเข้าร่วมคลิก https://goo.gl/forms/qyjP2tPIySr1yMS ...See More
See More

ม.รามคำแหง ตรัง

Location

Address
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ … See More
Location
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

Business Information

Hours เวลาเปิดทำการ จันทร์ - อาทิตย์
Closed on วันหยุดนักขัตฤกษ์
URL http://www.trang.ru.ac.th/
https://www.facebook.com/PRRUTrang/
Phone 075-501164

Account Intro

หน่วยงานด้านการศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
- นิติศาสตร์
- รัฐศาสตร์
- บริหารธุรกิจ
- สื่อสารมวลชน

ปริญญาตรีโครงการพิเศษ
- นิติศาสตร์

ปริญญาโท
- รัฐศาสตร์
- บริหารธุรกิจ

ปริญญาโทโครงการพิเศษ
- นวัต…
See More
Top