IPST Thailand

📍 การแสวงหาความรู้จากธรรมชาติรอบตัวและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้การศึกษาหาคำตอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ . 📍 เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาส...

1 like0 commentsLINE VOOM