IPST Thailand

🎓 “ทุน สควค.” ผลิตครู SMT คุณภาพสูงมาแล้ว #dek66 ห้ามพลาด!! ... 🌟 “ทุนโครงการ สควค.” หรือ “ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2566 ... ม...

2 likes0 commentsLINE VOOM