Galaxy17 Space Cafe'

Galaxy17 Space Cafe'

@wca4247rFriends 216

Timeline

พี่น้องชาวนาส่งข้าวมาถึงแล้วค่ะมาช่วยกันอุดหนุนข้าวหอมมะลินุ๊มนุ่มจากพี่น้องชาวนากันนะคะที่ร้าน Galaxy17 เขาใหญ่ใครอยู่แถวนั้นหรือผ่านไปแวะไปช่วยซื้อกันนะคะกิโลละ 25 บาทค่ะถุงนึง 5 กิโล#galaxy17 #milkywaybakery#เขาใหญ่ถ.ธนะรัชต์ กม.6 เลยนาน่ชาติ St.Stephen มา 100 ม.ค่ ...See More
See More

Location

Address
เขาใหญ่ ถนนธนะรัตน์ กม.6
Location
ถ.ธนะรัตน์ กม.6
เลยนานาชาติ St.Stephen 100 ม.

Business Information

Hours 9:00-22:00
Top