เอ็ดดูเคชั่น พุช

เอ็ดดูเคชั่น พุช ได้อบรมการใช้งาน โปรแกรมห้องสมุด Library Push หัวข้อ "สร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์" ภายใน โรงเรียนกระสังพิทยาคม จังหวัด บุรีรัมย์ ให้กับ คุณครูแต่ละกลุ่มสาระ --------------------...

0 likes0 commentsLINE VOOM