โค้ชสร้างแบรนด์

@wazineeFriends 7,378

Timeline

โมชั่นกราฟฟิค สร้างคลิปง่าย พิชิตยอดขาย คลิปประเภทโมชั่นกราฟฟิค (Motion Graphics) สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า สะกดผู้ชมให้ชมคลิปได้ในระยะเวลารวดเร็ว ยกระดับอิมเมจแบรนด์ ที่สำคัญ...ช่วยปิดการขายได้ในการชมคลิปไม่กี่วินาที Motion Graphics จะแตกต่างจาก Animation ค่ะ ส่ ...See More
See More

Business Information

Hours 8.30-17.00
Closed on Saturday-Sunday
URL https://www.wazinee.com
https://www.conceptsalliance.com
Phone 0994614645

Account Intro

#เอ็มโหน่ง #โค้ชสร้างแบรนด์
🎯ที่ปรีกษาการตลาด +20 ปี
🎯ออกแบบแบรนด์ +15 ปี
🎯ไพรเวทโค้ชชิ่ง +7 ปี

เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงภาพลักษณ์ และฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการบริหารแบรนด์
ปัจจุบัน บริหารช่องทางสื่อดิจิตัลให้กับหลายธุรกิจ หากเจ้าของธุรกิจต้องการเพิ่มความรู้ใ…
See More
Top