UOB Wealth Banking

21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 และถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา การเข้าพรรษา หมายถึงการที่พระสงฆ์อธิษฐานอ...

1 like0 commentsLINE VOOM