Wave Fighter

Wave Fighter

@wavefighterFriends 17,423

Timeline

กดอ่าน link ด้านล่าง จะเข้าใจตารางทั้งหมด และกราฟ รวมทั้งคลื่น Elliott wave กับวิธีใช้ เรียบเรียงไว้ครบถ้วน ในตารางและกราฟ ได้บอกทุกสิ่งที่จำเป็นและสถานะของหุ้นตัวนั้นๆ ณเวลา ปัจจุบัน real time ไม่ต้องถามใครอีก ว่าควรเล่นไหม ควรซื้อไหม แต่ที่แน่ๆ ควรอ่านและทำความ ...See More
See More
Top