WASHI

@washibuffetFriends 7,286

Timeline

☄️☄️ #โปรลด50% #โปรมา3จ่าย2 #วาชิ #ทุกสาขา 😋 . ❗️โปรโมชั่น 1️⃣ โปร ลด50% บุฟเฟ่ต์แซลมอนสด เหลือเพียง 399+ (จากราคาปกติ 799+) พิเศษเพิ่มเมนูกุ้งแม่น้ำเผา #ไม่อั้น บวกเพิ่มแค่ 199+ เท่านั้น 2️⃣ โปร มา 3 จ่าย 2 (เฉพาะชุด Premiun และ Platinum เท่านั้น)
See More
Top