@NLThailand

ขอเชิญร่วมกิจกรรมดนตรีนานาสาระ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 "บทความแห่งความสุข" วันที่ 3 เมษายน 2564 ณ ห้องจัดแสดงดนตรี ชั้น 2 หอสมุดดนตรีฯ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

6 likes1 commentLINE VOOM