สอ.วด.

สอ.วด.

@wangdermcoopFriends 1,689

Timeline

ขอแจ้งให้สมาชิกได้ทราบว่า ทาง สสอท.ได้เน้นเรื่องเอกสารการรับสมัครรอบพิเศษ (โดยเฉพาะเรื่องใบความเห็นแพทย์) มา ดังนี้ 1.แบบฟอร์มการสมัคร สสอท.1+สสอท.3 (เหมือนเดิม) 2.เอกสารต้องครบทุกรายการตามประกาศรับสมัครรอบพิเศษ ในข้อ 6 3. สมาชิกจะต้องขอใบความเห็นแพทย์ 5 โรค (ตามข้อ 6 ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อยกองบัญชาการกองทัพเรือ ถน… See More
Top