Wall Technology

ห้องเย็นมาตรฐานสากล GMP ผ่านได้ไม่ไกลเกินเอื้อม ด้วยแผ่นผนังฉนวนกันความร้อน Food Grade ของ Wall Tech . ผู้ประกอบการสร้างห้องเย็น ไลน์ผลิต ห้องปลอดเชื้อ มั่นใจ! ผ่านมาตรฐานสากล GMP ได้ ด้วยแผ่นผนังฉน...

0 likes0 commentsLINE VOOM