Wall Technology

ห้องเย็นมีกี่ประเภท? แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร? Wall Tech ตอบปัญหาคาใจเรื่องรูปแบบห้องเย็นให้ในที่เดียว . ห้องเย็นในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ . 1. ห้องเย็นแช่แข็ง (Freezer Room)...

0 likes0 commentsLINE VOOM