DOUBLE-S

7 ขั้นตอนควรทำเมื่อตรอจ ATKขึ้น 2 ขีด ‼ ❶ ควรตั้งสติก่อน ❷ แยกตัวเองออกจากผู้อื่นทันที ใส่แมสก์ตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ไม่กินอาหารร่วมกัน และแยกห้องนอน ❸ โทรศัพท์ สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 หรือ แอดไ...

0 likes0 commentsLINE VOOM