@wachirawit-school

@wachirawit-schoolFriends 903

Timeline

🌈🌈วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน เนื่องในวันรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้น ม.1 - ม.6 ณ ชั้น 2 ตึกอำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่🌸🍀
See More

Location

Address
93/111 หมู่ 5 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Location
คุ้มขันโตก
Big C Extra

Business Information

Hours 8:00-17:00 (weekend)
Closed on เสาร์-อาทิตย์ (Holiday)
URL http://www.wachirawit.ac.th/
http://www.wachirawit.ac.th/primarysection/
Phone 053851412

Account Intro

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานและภาษาต่างประเทศ
Top