@wachirawit-school

@wachirawit-schoolFriends 870

Timeline

🌈 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🌈
See More

Location

Address
93/111 หมู่ 5 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Location
คุ้มขันโตก
Big C Extra

Business Information

Hours 8:00-17:00 (weekend)
Closed on เสาร์-อาทิตย์ (Holiday)
URL http://www.wachirawit.ac.th/
http://www.wachirawit.ac.th/primarysection/
Phone 053851412

Account Intro

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานและภาษาต่างประเทศ
Top