Wachira Thai Fruit

@wachirathaifruitFriends 930

Timeline

ทุเรียนอบแห้ง (Durain Freeze Dried ) sticon sticon sticon เกรดพรีเมี่ยม ใช้เนื้อทุเรียนหมอนทองแท้เกรด AAA มีขนาดใหญ่ ขนาดนี้จะไม่เจอในเมืองไทย เพราะเป็นสินค้าส่งออก ผ่านการผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน สะอาด sticon โรงงานรับผลิตทุเรียนอบแห้ง (Durain Freeze Dried ) ภายใต้แบรนด์ของร้านค้า ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครดินแดงเลขที่ 4/3 ซอยพร้อมพรรณ ถนนประ… See More
Top