LOPmetic.com

หยุดทำการ1วัน วันที่ 6 มีนาคม 2563 เนื้องในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก อันเป็นหลักคำสอนสำคัญในพุทธศาสนา

0 likes0 commentsLINE VOOM