BangkokHatyai

😷ไข้หวัดใหญ่ทำไมต้องฉีดกันทุกปี แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี . 👉🏻เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะลดต่ำลงได้ในระยะเวลาไม่นาน การฉีดวัคซีนทุกปีจึงเป็นการกระ...

0 likes0 commentsLINE VOOM