EIA กวผ.

กำหนดการประชุมอบรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและด้านผลกระทบสุขภาพ โครงการ EIA อาคาร วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 (กรุณาแจ้งชื่อล่วงหน้า ของดลงทะเบียนหน้างานทุกกรณี)

2 likes0 commentsLINE VOOM