กิจมงคลline@

กิจมงคลline@

@vwq7161gFriends 123

Timeline

ส.ค.ส.2560 ดีต่อใจ จนอยากแชร์ต่อ ::: 20 ข้อคิดดีๆ ในปีใหม่ ::: 1. อธิษฐาน : ทุกเช้า จงพูดกับตัวเองว่า “เป้าหมายของฉัน คือ.......” การกระทำเช่นนี้เป็นเหมือนการอธิษฐาน คือการตั้งใจและตั้งมั่นในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเป็นแรงผลักให้คุณกระทำได้สำเร็จ 2. อุปสรรค ...See More
See More
Top