Loga

อยากมีบัตรสมาชิกออนไลน์ของร้านตัวเองในราคาหลักร้อยต้อง Loga เท่านั้น 💖 Loga มีระบบดูแลฐานลูกค้า รวบรวมสถิติให้คุณได้รู้จักลูกค้าของคุณ ไม่ว่าจะช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้าบ่อย โปรโมชันที่ลูกค้าชื่นชอบ สิ...

3 likes0 commentsLINE VOOM