ศิลปกรรมศาสตร์ บูรพา

ศิลปกรรมศาสตร์ บูรพา

@vun9620hFriends 421

Timeline

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตตอบแบบสอบถามให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ตอบต้องเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ผลของข้อมูลมหาวิทยาลัยจะใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพชีวิตนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพานะครับ 😊⚪️🔶 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiSQJUxy ...See More
แบบวัดคุณภาพชีวิตนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
See More
Top