Event Banana

Event Banana Catering ใจดี! ส่งข้าวกล่อง, Snack Box ฟรีไปเลย ไม่ว่าจะสั่งข้าวกล่อง ของว่าง Snack Box ไปจัดเบรคหรือมื้อกลางวันในงานประเภทไหน Event Banana พร้อมส่งให้ฟรีในระยะ 15 กิโลเมตรแรก เมื่อมีย...

1 like0 commentsLINE VOOM